Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

ZUS

Recepcja w biurze

Umorzenia zaległości wobec ZUS — rozłożenie zobowiązań na raty

Rozumiemy, że trudności finansowe mogą spotkać każdego z nas. Dlatego klientom, którzy mają problemy z tytułu zaległości wobec ZUS-u, oferujemy pomoc w opracowaniu odpowiedniego planu ratunkowego. Po przeanalizowaniu wszelkich dokumentów i historii firmy pomagamy w napisaniu i właściwym umotywowaniu wniosków o rozłożenie zaległości ZUS na raty, odroczeniu terminu ich płatności bądź całkowitego umorzenia.

 

Jesteś przedsiębiorcą i zalegasz z płatnościami wobec ZUS, możemy pomóc ubiegać się o ulgę w spłacie należności lub nawet o umorzenie tych należności.

Z jakich rodzajów ulg możemy pomóc skorzystać:

1. rozłożenie należności na raty

Jakie korzyści przyniesie Ci rozłożenie należności na raty?

 • Nie będziemy prowadzić egzekucji tych należności.
 • Jeśli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, zawiesimy je po podpisaniu umowy.
 • Od następnego dnia po dniu, w którym złożysz wniosek o rozłożenie należności na raty, a jeżeli wniosek o rozłożenie na raty dotyczy należności przyszłych, to od dnia następnego po terminie płatności nie zapłacisz odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

 

2. odroczenie terminu płatności składek

Jakie korzyści przyniesie Ci odroczenie terminu płatności?

 • Nie będziemy prowadzić egzekucji tych należności.
 • Od dnia następnego po terminie płatności nie zapłacisz odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

WAŻNE!

Wniosek o odroczenie musi zostać złożony najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

 

Jakie należności możemy objąć ulgą

Ulgą możemy objąć całość należności z tytułu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • inne należności, tj. koszty upomnienia, opłata dodatkowa, odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna.

Schemat przedstawia należności z tytułu składek, które mogą zostać objęte ulgą

Tabela z należnościami z tytułu składek

 

3. umorzenie należności

Możemy pomóc w umorzeniu należności z tytułu składek w całości lub części.

Jakie należności możemy umorzyć

 • własne ubezpieczenia społeczne osób fizycznych będących jednocześnie płatnikami tych składek,
 • własne ubezpieczenie zdrowotne osób fizycznych będących jednocześnie płatnikami tych składek,
 • ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników w części finansowanej przez płatnika składek,
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • inne należności, tj. koszty upomnienia, opłata dodatkowa, odsetki za zwłokę.

WAŻNE!

Składki finansowane przez ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami składek, tj. część składek na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne, nie mogą zostać umorzone

 

Schemat przedstawia należności z tytułu składek, które mogą zostać umorzone

Tabela przedstawiająca należności z tytułu składek, które mogą zostać umorzone

 

Jakie dokumenty musisz dołączyć do wniosku

Zakres dokumentacji, jaką należy dołączyć do wniosku, ustalamy zawsze indywidualnie – zależnie od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

Poniżej wymieniamy typowe dokumenty wymagane od określonych wnioskodawców.

Tabela z typami dokumentów wymaganymi do określonych wnioskodawców 1 

Tabela z typami dokumentów wymaganymi do określonych wnioskodawców 2

Tabela z typami dokumentów wymaganymi do określonych wnioskodawców 3

Tabela z typami dokumentów wymaganymi do określonych wnioskodawców 4

 

 

* tabele zaczerpnięte ze strony https://www.zus.pl/