Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Z jakich rozwiązań można skorzystać w razie problemów ze spłatą należności podatkowych?

Problem ze spłatą należności podatkowych dotyczy wielu Polaków, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z dostępnych rozwiązań. W przypadku trudności ze spłatą zaległości warto poznać możliwości takie jak rozłożenie na raty, umorzenie zaległości US czy odroczenie terminu zapłaty. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Rozłożenie należności podatkowych na raty

Jeśli nie jesteśmy w stanie jednorazowo uregulować całego podatku, zaległości podatkowej czy odsetek za zwłokę, możemy złożyć wniosek o rozłożenie tych należności na raty. Może to dotyczyć zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Wniosek o rozłożenie należności podatkowych na raty może złożyć podatnik, płatnik (np. pracodawca), inkasent (np. osoba wyznaczona przez radę gminy do poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie w gminie), spadkobierca podatnika lub płatnika oraz osoba trzecia.

Umorzenie zaległości US

Innym rozwiązaniem jest umorzenie całości lub części zaległości podatkowej. W przypadku problemów ze spłatą zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę czy opłaty prolongacyjnej, można złożyć wniosek o umorzenie. Umorzony może zostać podatek, odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej. Wniosek o umorzenie zaległości US może złożyć podatnik, spadkobierca podatnika lub płatnika oraz osoba trzecia.

Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Kolejnym rozwiązaniem jest odroczenie terminu płatności należności podatkowych. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowej czy odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek, możemy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności. Odroczone może zostać termin zapłaty podatku, termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Wniosek o odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych może złożyć podatnik, płatnik (np. pracodawca), inkasent (np. osoba wyznaczona przez radę gminy do poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie w gminie), spadkobierca podatnika lub płatnika oraz osoba trzecia.